SViJETLEĆE REKLAME

Svijetleće reklame izrađujemo od aluminijumskih profila. U ponudi imamo jednostrane i obostrane reklame. Jednostrane  se uglavnom koriste kada se montiraju na fasadu objekta za razliku od dvostranih koje re češće biraju u situacijama kada postoji potreba da se reklamna poruka vidi iz oba smjera kretanja. 

 

U ovom dijelu vam nudimo kompletnu uslugu od dizajna do montaže željene reklame.

 

Lice svjetleće reklame čini mliječno-bijeli klirit na koji se lijepi PVC folija sa efektom prosvijetljavanja. Leđa svjetleće reklame e izrađuju od lima (kod jednostrane) ili klirita (kod dvostrane) dok se unutra postavlja LED razvjeta kao mali potrošač energije. LED reklame mogu imati I programirane diode po obodu, logotipu ili naslovu. Takođe kod nas možete poručiti i izradu nosača za obje vrste reklama.

 

Sa tim u vezi izdvajamo: LED displeje, reklame sa LED diodama sa animiranim i pokretnim tekstom, 3D slova, isijecanje trodimenzioniranih slova sa i bez rasvjet, tzv. banderašice, reklamne table sa konstrukcijom za montažu na bandere i stubove.